Posiedzenie komisji 21-go października

21-go października odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu