Posiedzenie komisji 16-go grudnia

16-go grudnia odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu