Posiedzenie komisji 24-go marca

24-go marca odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu