Posiedzenie komisji 28-go kwietnia

28-go kwietnia odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu