Posiedzenie Komisji w styczniu: 26.01.2023

26.01.2023 odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk