Posiedzenie Komisji w lutym: 23.02.2023

23.02.2023 odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk