Posiedzenie Komisji w kwietniu: 27.04.2023

27.04.2023 odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk