Posiedzenie komisji 8-go września

8-go września odbędzie posiedzenie Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu