O nas

Komisja Bioetyczna przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk jest niezależnym w swych opiniach ciałem kolegialnym, którego zadaniem jest przyczynianie się do zagwarantowania praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników eksperymentów medycznych.

W skład Komisji wchodzą lekarze i przedstawiciele innych zawodów, posiadający ogromną wiedzę zawodową oraz wybitne doświadczenie w zakresie bioetyki.

Komisja strzeże poszanowania godności osoby ludzkiej jako wartości nadrzędnej w stosunku do celów naukowych projektów badawczych i kieruje się w swoim działaniu międzynarodowym standardem etycznym i naukowym, jaki stanowią Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice), ściśle przestrzegając jednocześnie regulacji prawnych zawartych w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 218).

Komisja rozpatruje wnioski pochodzące od pracowników Instytutu i jego doktorantów, a także kierowane przez podmioty zewnętrzne, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie obowiązujące przepisy.

Zebrania Komisji odbywają się z częstością uzależnioną od liczby napływających wniosków, nie rzadziej jednak niż co 8 tygodni.