Skład Komisji

KOMISJA BIOETYCZNA
przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk


 1. prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski (choroby wewnętrzne, endokrynologia)
 2. prof. dr hab. n. med. Irena Frydecka (choroby wewnętrzne, hematologia)
 3. dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor (pielęgniarstwo)
 4. prof. dr hab. n. med. dr hab. Andrzej Gładysz (choroby zakaźne) – przedstawiciel DIL
 5. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Grabowski (chirurgia)
 6. prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel (ginekologia i położnictwo, ginekologia onkologiczna,
  radioterapia onkologiczna)
 7. prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska (choroby wewnętrzne, nefrologia)
 8. prof. dr hab. n. med. Jerzy Liebhart (choroby wewnętrzne, alergologia)
 9. ks. dr hab. Piotr Mrzygłód, prof. PWT (filozofia, teologia)
 10. mgr prawa Luiza Müller (prawo)
 11. prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska (psychiatria)
 12. prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn (pediatria, choroby zakaźne)
 13. dr hab. Bogumiła Szponar (mikrobiologia)
 14. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska (farmacja)
 15. dr hab. Jacek Zieliński, prof. UWr (filozofia)