Skład Komisji

KOMISJA BIOETYCZNA
przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk


 1. prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski
 2. prof. dr hab. n. med. Irena Frydecka
 3. dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor
 4. prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
 5. prof. dr hab. n. med. Krzysztof. Grabowski
 6. prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
 7. prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
 8. prof. dr hab. n. med. Jerzy Liebhart
 9. mgr prawa Luiza Müller
 10. ks. dr hab. Piotr Mrzygłód, prof. PWT
 11. prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 12. prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
 13. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 14. dr hab. Jacek Zieliński