Planowane terminy kolejnych posiedzeń Komisji Bioetycznej w pierwszym półroczu 2024 roku

  • 21.03.2024
  • 25.04.2024
  • 23.05.2024
  • 27.06.2024