Planowane terminy kolejnych posiedzeń Komisji Bioetycznej w drugim półroczu 2024 roku

  • 26.09.2024
  • 24.10.2024
  • 21.11.2024
  • 19.12.2024